Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Föreningen som ger musikalisk mersmak

Främsta uppgiften för den ideella föreningen Helsingborgs Symfonikers Vänner, HSV, är sedan starten 1991 är att stödja orkestern.

HSV delar årligen ut ett stipendium till en musiker eller musikergrupp i HSO, allt för att främja den musikaliska utvecklingen. Ett aktivt stöd ges även genom skivförsäljning och foajéarbete vid konserterna.

Föreningen samverkar med Helsingborgs Kammarmusikförening. Vänföreningens medlemmar får rabatt på medlemsavgiften och på kammarmusikkonserterna.

Flera gånger per år ordnas medlemsträffar med musikföredrag och framträdande med solister eller ensembler ur orkestern. Där ges också möjlighet att möta dirigenter och musiker, för att därefter umgås med mat och dryck. Ett medlemsbrev ut med reportage, kåserier och aktuella musikaliska begivenheter skickas ut regelbundet under året.

Medlemmar i HSV får delta i Göteborgs symfonikers vänners resor till spännande resmål med kvalitetskonserter och andra musikaliska aktiviteter.

Medlemsavgift

250 kr per år och person. Avgiften sätts in på plusgiro 61 36 49-3.